Institut Latihan Perindustrian Mersing

SOAL SELIDIK KEBERKESANAN

Saudara dan saudari:
Soal selidik ini bertujuan untuk memantau Keberkesanan Penggunaan Sistem Kursus Jangka Pendek (eKJP) dan juga penilaian Kursus Jangka Pendek pada ketika ini.

1. Dalam kajian ini, identiti anda akan dirahsiakan.
2. Maklumat yang diberi akan dianalisa secara berkumpulan, bukannya individu.
3. Bagi setiap soalan, tiada jawapan betul atau salah.
4. Setinggi penghargaan atas kerjasama anda meluangkan masa untuk menjawab soalan ini.
5. Tidak dibenarkan menjawab soalan menggunakan wakil.

 

Berikut adalah soal selidik yang memerlukan maklumbalas daripada tuan/puan.

  1. Soal Selidik Penilaian Kursus Jangka Pendek ILP Miri 2019
  2. Kajian "Tracer" Kursus Profesional ILJTM Wilayah Timur
  3. Soal Selidik Keberkesanan Penggunaan Sistem Kursus Jangka Pendek (eKJP)