Sebut Harga Kali Ke-2 Bagi Membekal dan Menghantar Bahan Guna Habis di Institut Latihan Perindustrian (ILP) Mersing, Jabatan Tenaga Manusia
 
TARIKH TUTUP TAWARAN : 11/05/202201_Kenyataan_Tawaran_Pembekal_4