• intake-ilpmersingfb ilpmersingtwitter ilpmsginstagram ilpmsgflickr-ilpmersingyoutube-ilpmersing
bkpk_ILP_Mersing_2022
 Objektif

Mengurus dan menyelaras tindakan-tindakan yang perlu dilakukan berkaitan dengan pentadbiran, personal, pusat sumber, kewangan dan penyelenggaraan stor diurus dengan sistematik dan terkini.

1. Unit Pentadbiran dan Sumber Manusia

  • Mengurus perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran dan personel termasuk pusat sumber dan asrama.
  • Menyelenggara sistem fail dan dokumen.


2. Unit Kewangan

  • Pengurusan kewangan ILP Mersing secara keseluruhan.
  • Menyediakan anggaran belanjawan mengurus dan pembangunan tahunan dan laporan perbelanjaan setiap bulan.
  • Mengawal perbelanjaan peruntukan menyelenggara akaun dan rekod kewangan.


3. Unit Stor dan Rekod

  • Penyelenggaraan stor pusat ILP Mersing termasuk memesan, menerima dan menyelenggara barang di stor.
  • Menyelenggara sistem fail dan rekod.