• intake-ilpmersingfb ilpmersingtwitter ilpmsginstagram ilpmsgflickr-ilpmersingyoutube-ilpmersing

bpsm_ILP_Mersing_2022

Objektif

Merealisasikan objektif-objektif institut dengan menyediakan perkhidmatan sokongan dan kemudahan-kemudahan khususnya dalam bahagian komputer dan perpustakaan.

Ini termasuklah dalam penyediaan dan pengendalian latihan kepada semua kakitangan dan pelajar Institut Latihan Perindustrian Mersing dalam melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam bidang Teknologi Maklumat bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seiring dengan perubahan teknologi semasa. Pusat sumber terbahagi kepada dua bahagian iaitu :-

 • Pusat Komputer
 • Perpustakaan

Antara tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan merangkumi aspek berikut:

 • Peminjaman Bahan Bacaan
 • Pemulangan Bahan Bacaan
 • Penerimaan Bahan Bacaan dari Pembekal
 • Penerimaan Bahan Bacaan Berbentuk Sumbangan
 • Pengurusan Bahan Bacaan Yang Baru Diterima
 • Perolehan Bahan Bacaan
 • Kawalan Sistem P.A di Dewan Besar & DKU
 • Pendaftaran Kad Matrik
 • Mengemaskini Kandungan Papan Elektronik
 • Merancang Kursus Customised/Modular
 • Melaksanakan Kursus Customised/Modular
 • Pengendalian Dan Penyelenggaraan Infranstruktur Dan Sistem ICT
 • Operasi Pemantauan Dan Penyelenggaraan Peralatan ICT Pejabat
 • Operasi Penyelenggaraan Berjadual Peralatan ICT Pejabat Oleh Pembekal
 • Perolehan Bahan Guna Habis
 • Pelupusan Harta Modal Dan Inventori
 • Operasi Penyelenggaraan Berjadual Peralatan ICT di Makmal / Pejabat / Bilik Server
 • Peminjaman Harta Modal Dan Inventori
 • Penerimaan Dan Perekodan Peralatan Yang Diterima