• intake-ilpmersingfb ilpmersingtwitter ilpmsginstagram ilpmsgflickr-ilpmersingyoutube-ilpmersing

cess_ILP_Mersing_2022

Unit Komuniti dan Khidmat Sokongan Pekerjaan adalah merupakan satu organisasi yang bertanggungjawab bagi memastikan pelajar-pelajar yang akan menamatkan latihan di ILP Mersing akan mendapatkan pekerjaan. Unit ini akan menyediakan perkhidmatan dan kemudahan-kemudahan kepada pelajar untuk menetapkan laluan kerjaya mereka.

Objektif

 • Bertindak sebagai medium perhubungan dengan syarikat-syarikat di sekitar ILP Mersing¬† dalam mempromosikan pelajar keluaran ILJTM.
 • Menguruskan semua hal ehwal kerjasama antara industri dan institut serta meningkatkan penyertaan pihak industri dalam latihan yang dijalankan di ILJTM.
 • Memberi keyakinan kepada industri bahawa pelajar keluaran ILJTM adalah berkualiti dan memastikan pelajar-pelajar ILJTM mendapat pekerjaan sebaik sahaja menamatkan latihan.

Fungsi

1. Kaunselor dan Kerjaya

 • Menyediakan perkhidmatan kaunseling.
 • Menyediakan perkhidmatan pendaftaran pekerjaan (Jobs Malaysia Point).
 • Mengadakan temuduga terbuka.
 • Mengadakan seminar / bengkel pembangunan kerjaya.

2. Kursus Jangka Pendek

 • Menyediakan kursus jangka pendek secra Customised (kursus berbayar & mengikut kehendak pelanggan).
 • Menyediakan kursus jangka pendek secara modular¬† (kursus berbayar yang ditawar oleh Institut).
 • Menyediakan promosi dan lawatan industri dan individu.
 • Perkhidmatan pendaftaran kekompetenan Suruhanjaya Tenaga.

3. Sistem Latihan Dual Nasional

 • Promosi dan pendaftaran industri.
 • Bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
 • Penempatan perantis SLDN.
 • Menyelaras peperiksaan dan persijilan SKM.

4. Latihan Industri (LI)

 • Menguruskan penempatan pelajar di industri.
 • Penilaian prestasi pelajar LI.
 • Hubungan dengan pihak industri.

5. Alumni

 • Urusetia Persatuan Alumni ILP Mersing.
 • Hubungan dengan lepasan pelajar ILP Mersing.